100 نکته که هر طراح باید درباره مردم بداند

/
با شناخت مخاطب، اثربخشی، کارایی و بازدهی طراحی خود را افزایش دهید

بیست روش برای ترسیم انواع پوشاک

/
این کتاب برای ترسیم هر کدام از انواع پوشاک بیست روش گوناگون پیش روی شما می‌گذارد.