راهنمای کاربردی طراحی داخلی

/
نور، رنگ، منطقه‌بندی، سبک‌شناسی، دیوارها، سقف، کف، اثاثیه، چیدمان، پرداخت نهایی

دید خلاقانه در عکاسی

/
این کتاب با فرآیندی گام به گام به آموزش معیارها و روش‌های عکاسی خلاقانه می‌پردازد