بیست بنا که هر معماری باید بشناسد

2cx7omc این کتاب صرفاً در پی ارائه تحلیل‌های مختلف از چند اثر معماری نیست و بیش از آن سعی دارد تا چگونگی صورت پذیرفتن چنین رویکردهایی را توضیح دهد. مخاطبان کتاب عموماً پیش از این نیز آموخته‌های دیگری پیرامون بنا و نیز کارکرد معماری داشته‌اند. مطالب ارائه شده سعی در توضیح لزوم بهره‌گیری از چنین اندیشه‌هایی و نیز نحوه‌ی استفاده از آنها در طراحی دارد.

دانستن هرچه بهتر شیوه‌ی تصمیم گیری دیگر معماران به  طراحی معمارانه ما نیز کمک خواهد کرد. درک چگونگی تصمیمگیری معماران و آشنایی با معیارهای استفاده شده به شناخت مسأله و ارزش‌گذاری شما در اولویت بخشیدن به خواسته‌های طرح کمک خواهد کرد.

شناسایی مکان: رویکردی است که در آن به چگونگی برتری یافتن فرم‌های معماری در محیط پیرامون خود، با میل و یا نیاز به تاسیس مکان یا مکان‌هایی در جهان می‌پردازد.
جوهره‌ی طرح: دیوار، کف، سقف، شناساندن محیط مشخصی از سایت، چاله، سکو، فضای ورودی، پنجره‌ها و چیزهایی از این دست هستند که عناصر بنیادین معماری به شمار می‌آیند.
اصلاح عناصر: نور، دما، مقیاس، تهویه‌ی مطبوع، بافت، زمان، و… عناصری هستند که در پروسه‌ی ساخت معماری همواره دخیل خواهند بود و بر نحوه‌ی تجربه‌ی مخاطب از فضای معماری نقش آفرینی خواهند کرد.
پیشینه‌ی سایت: نوع مکان، که معمولاً با نام مورد قبول خودش، به عنوان نکته‌ای فارغ از چگونگی زمان و سکونت انسان در جهان،… تخت، شومینه، و… خواهند بود.
scan0048معبد و کلبه: این عنوان به ابعاد مختلفی که از سوی معمار در جهت انتخاب گرایش‌های مختلف در جهت طرح سیمای ظاهری محیط اتخاذ می‌شود می‌پردازد، (سایت، مصالح، اقلیم، مخاطب، افراد، تاریخ، آینده، و…). ابعادی از قبیل: محیط پیرامون اثر، تعامل با مخاطب، نحوه‌ی پاسخ‌گویی بر پذیرش و یا واکنشی بر وجوه برخواسته از محیط.
هندسه‌ی ساخت: هندسه‌ای که به شکل فطری در مصالح وجود دارد، این رویکرد در نحوه‌ی شکل‌گیری آن می‌تواند با فرمی انسانی و پویا،… شکل پذیرد.
هندسه‌ی طلایی: هندسه‌ای که فارغ از هندسه‌ی ساخت بر مصالح و کالبد خارجی اثر اعمال می‌شود، رویکردی که در ساخت آن از: فرم انسانی، چهار گوش‌هایی با ابعاد ویژه، دایره‌ها، مستطیل‌هایی با تناسبات طلایی، و یا حتی فرم‌های نظم یافته به واسطه‌ی رایانه و … استفاده می‌شود.
لایه‌بندی: سازماندهی ساخت در امتداد عموی و نیز نحوه‌ی ارتباط میان ترازهای مختلف ساختمان و زمین.
فضا و ساختار: ارتباط و تعامل گوناگون میان دستورات سازه‌ای بنا و سازماندهی ویژه‌ی معماری اثر.
دیوارهای موازی: سازماندهی ویژه‌ای که بر اساس استفاده از دیوارهای موازی، و معمولاً همسو با جهت‌گیری دیوارها صورت می‌پذیرد.
گذار، سلسله‌مراتب، جوهره‌ی طرح: به بخش‌های مترقی موجود در سازماندهی اثر اشاره دارد؛ سازماندهی میان حوزه‌بندی‌های عمودی و افقی؛ مقدس و دنیوی طرح؛ تعامل با مخاطبان خود، مانند قالب‌بندی محیط، بهره‌گیری از عناصر موجود، و عناصری که بیش از صرف عملکردی مشخص در طرح حضور دارند،… خود گویا و قابل تعریف هستند.

سیمون آنوین

 

فهرست آثار مورد ارزیابی

خانه‌ی ناودانی؛ اِدا دیویس و سرجیو پونته
خانه‌ی نئوندورف؛ جان پاوسون و کلودیا سیلوسترن
پاولیون بارسلون؛ میس‌وندروهه
خانه‌ی دیوارهای معلق؛ کاترین فایندلای و ایساکو اُشیدا
خانه‌ی بی‌پایان؛ فردریک جان کیسلر
خانه‌ی فارنزورث؛ میس‌وندروهه
نمایشگاه دائمی لاکونجیونتا؛ پیتر مارکلی
اقامتگاه لو‌کابانون؛ لوکوربوزیه
خانه‌ی اشریک؛ لویی کان
خانه‌ی بُردو؛ رم کولهاس
موزه‌ی دانتئوم؛ جوزپه تراگنی
خانه‌ی آبشار؛ فرانک لویدرایت
ویلا ساوا؛ لوکوربوزیه
اقامتگاه کِمپسی؛ گِلن مورکات
مجموعه‌ی اقامتی سی‌رنچ؛ مُور، لیندون، تورنبل، ویتاکِیر
ویلا ای. 1027؛ ایلین گرَی (و جین بادووسکی)
کلیسای سنت‌پیتر؛ زیگفرد لِویرنتز
ویلا باسک؛ سور فِهن
ویلا مایرآ؛ آلوار آلتو
حمام آب‌گرم والز؛ پیتر زومتور

 

20-jeld-F9

مشخصات کتاب

نام کتاب:  بیست بنا که هر معماری باید بشناسد
مولف:  سیمون آنوین
مترجم:  مسعود حبیبی، حسین محمدرسولی

خرید کتاب