کتاب سبک‌ها در طراحی داخلی

در طول تاریخ، معماری داخلی علاوه بر ایجاد طرح‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سبک‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیش از هر چیز پیرو سه چیز بوده است: متریال‌‌های موجود در هر سرزمین اقلیم آب و هوایی فرهنگ و روش زندگی مردم ساکن در آن محل این فاکتور‌ها امروز هم بسیار مهم‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما با پیشرفت تکنولوژی و پدید آمدن همسانی نسبی میان روش زندگی مردم سراسر جهان، اکنون دست طراحان داخلی برای اجرای ایده‌‌های متفاوت و متنوع بسیار بازتر است. یک خانه در خاورمیانه هم می‌تواند به سبک شمال اروپا طراحی شود یا یک هتل در آمریکا به سبک خاورمیانه. همین امکان‌‌های نو به همراه افزایش ارتباط میان مردم جهان، موجب توجه به سبک‌پردازی در طراحی داخلی شده است. سبک‌هایی که امروزه شناخته می‌شوند عموماً بر سه مبنا استوار هستند: منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جغرافیایی: مانند سبک اسکاندیناوی یا مراکشی دوره‌ی زمانی: مانند سبک مدرن یا گوتیک کاربری: مانند سبک صنعتی یا روستایی از این میان روش‌‌‌های بی‌شمار و مختلفی که بر این مبنا‌ها در طول صد‌ها سال در سرزمین‌‌های گوناگون پدید آمده‌اند، ‌آن‌‌ها که انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری بیشتری برای به‌روز شدن و هماهنگ شدن با نیاز‌های امروزی داشته‌اند باقی مانده‌اند و به عنوان یک سبک در طراحی داخلی شناخته می‌شوند. برخی از این سبک‌‌ها فراگیرتر و رایج‌تراند و برخی دیگر کاربرد محدودتر و خاص‌تری دارند. در این کتاب سه جلدی ما به اجمال به تقریباً تمام روش‌هایی که به عنوان سبک، رسمیت یافته‌اند می‌پردازیم و با همراهی تصویر‌های گوناگون می‌کوشیم ویژگی‌‌های اصلی هر سبک را در معماری داخلی توضیح دهیم.  

دانلود چند صفحه از کتاب سبک‌ها در طراحی داخلی